Stakeholders 1

Het succes van een project of innovatie hangt van veel dingen af. Je inzet, je expertise, je aanpak. Maar ook van de mensen die belang hebben bij het project: je stakeholders. Zij bepalen namelijk voor een deel welke steun je krijgt en hoe de resultaten worden ontvangen. Hoe dat zit en wat je kunt doen om je stakeholders optimaal te betrekken, lees je in dit blog.

 Een stakeholderanalyse: wat is het?

Met een stakeholderanalyse breng je in kaart wie belang hebben bij je project, hoeveel invloed ze hebben en en in welke mate ze geïnteresseerd zijn in de uitkomst. Op basis daarvan bepaal je hoe je ze betrekt.   

Voordat je begint met een project of het doorvoeren van een innovatie, voer je een stakeholderanalyse uit. Hoe beter je weet wie je bij je project moet betrekken en op welke wijze, hoe groter je kans van slagen wordt. Maar hoe doe je zo’n analyse?

Een slimme stakeholderanalyse in 6 stappen

Wat heb je nodig? Wij raden een whiteboard aan met het schema (of een digitale versie waarin je dingen toe kunt voegen), een rustige plek om te brainstormen en feedback van collega’s.

Stap 1: Maak een woordcloud van alle mogelijke stakeholders

Het betrekken van je stakeholders, begint met ontdekken wie het zijn. In de eerste stap breng je daarom iedereen in kaart die mogelijk belang heeft bij je project. Denk bij stakeholders aan klanten, toeleveranciers, collega’s, management en directie, maar ook aan overheden, belangenorganisaties, concurrenten en de maatschappij.

Stap 2: Zoek uit wie de contactpersonen zijn en wat hun rol is in de organisatie

Om je stakeholders te kunnen benaderen en écht te begrijpen, moet je exact weten wie het zijn. Voor je begint met de indeling, zoek je daarom uit welke personen binnen zo’n organisatie jouw stakeholders zijn.

Stap 3: Bepaal de mate van interesse en invloed van deze organisaties en personen

Vervolgens bekijk je per organisatie en per persoon hoe geïnteresseerd ze zijn in het onderwerp van je project en hoeveel invloed ze kunnen uitoefenen. Dit deel je beide in in drie categorieën: weinig, gemiddeld en veel. Invloed en interesse hoeven bij één persoon niet in dezelfde categorie te zitten.

SchemaStakeholders

Stap 4: Plaats de stakeholders in het schema

Om het overzicht te bewaren, plak je de post-its met alle personen in de vakken waarin ze volgens jou thuishoren. Zo zie je snel wie je op welke manier moet betrekken.

Stap 5: Analyseer het resultaat en herschik waar nodig

Zodra je alle post-its hebt opgeplakt, is het tijd om te analyseren of iedereen goed hangt. Dat kun je doen met collega’s of iemand anders die de stakeholders kent. Soms blijkt dat bepaalde personen toch meer invloed hebben dan gedacht of zijn ze juist minder geïnteresseerd dan ingeschat. Wat bijvoorbeeld goed werkt is het vergelijken van de stakeholders in ‘1 vakje’ en kijken wie meer of minder interesse/invloed heeft dan de ander. Zo ontstaat vanzelf het gevoel of de indeling klopt.

Stap 6: Maak een plan

Om je stakeholders mee te krijgen en op de juiste manier te betrekken en te houden tijdens het project, is het belangrijk dat je op de juiste manier met hen om gaat. Door per doelgroep een strategie op te stellen en dit in 1 plan samen te brengen, én ook tijdens het project uit te (blijven) voeren, hou je de stakeholders betrokken. Belangrijk onderdeel in dit plan is hoe je communiceert met de diverse stakeholders. Zo kun je een regiegroep of stuurgroep vormen voor de belangrijkste stakeholders (partners) en kun je een nieuwsbrief maken voor de mensen die je periodiek wilt informeren.

Maak je project tot een succes

Een goede stakeholderanalyse begint met een grove inschatting van je mogelijke stakeholders en eindigt met een (communicatie)plan waarin je beschrijft hoe je ze betrokken krijgt en houdt! Door hun steun te winnen, vergroot je de kans dat je project succesvol verloopt en geïmplementeerd wordt.

Ben jij al bezig met een stakeholderanalyse?

In deze blog doen we suggesties hoe je de verschillende typen stakeholders het beste kan betrekken en benaderen.

Wil je hulp bij het maken van een stakeholderanalyse? Of begin je binnenkort aan een nieuw project, en wil je dat zo succesvol mogelijk maken? Neem contact op met Hello New Day en laat ons meedenken!

Deelnemers Netwerk A2

 • Hello New Day
 • logo white bg rgb
 • slider hetsucces
 • intelligentonline
 • vsupport
 • logoTrimAvezaat slider
 • vantilborg car
 • WEA
 • s rabo
 • Taak_1802_-_Logo_Simpl.jpg
 • vdoever
 • pelserfilmproducties
 • s pennings
 • s timmermans
 • slider mediasolutions
 • Bouwplanmakers
 • makelaaroomen
 • Bens Favorite
 • geekevandijckfotografie logo blauw groen rgb1 1
 • logo
 • bigbird media
 • lekkersaandelinge sl
 • Knipsel_logo_Werkgeluk.JPG
 • logo.png
 • Logo CvB RGB